Timrå vill ha klagomål

Timrå kommun vill göra det lättare för sina invånare att klaga på kommunen.
Kommunsstyrelsen ska ta fram en policy där de slår fast att klagomål ska ses som en möjlighet att utveckla den kommunala servicen och ska därför tas på största allvar.
Bland annat föreslår kommunsstyrelsen att varje förvaltning ska utse en person med speciellt ansvar för att ta emot och hantera klagomål från timråborna.