Sverige stödjer palestinierna – ger 30 miljoner

1:56 min

Regeringen ser allvarligt på den svåra ekonomiska situation som den palestinska myndigheten hamnat i, sedan Israel lagt beslag på skatteinkomster motsvarande cirka 120 miljoner dollar. Det är pengar som tillhör palestinierna.

Nu tar den svenska regeringen initiativ för att stödja palestinierna och skänker 4,8 miljoner dollar, motsvarande drygt 30 miljoner kronor.

Pengarna ska tas från Sveriges konto i Världsbanken, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

– Om fler länder gör som Sverige för att tillfälligtvis lätta på den stora bördan på den palestinska myndigheten kan det underlätta, säger hon.

Gunilla Carlsson hoppas alltså att fler länder ska följa Sveriges exempel och ta pengar som finns placerade hos Världsbanken och skänka dem till palestinska myndigheten.

Det är 4,8 miljoner dollar som regeringen skänker. Pengarna ska användas av den palestinska myndigheten för att betala ut till exempel lärarlöner och pensioner.

Läget är allvarligt och det finns risk att den palestinska myndigheten faller samman, säger Gunilla Carlsson.

– Det motverkar Israels intressen att få fred och stabilitet i regionen, säger hon.

– Vi har naturligtvis också en politisk dialog. Det här är ohållbart. Israelerna bryter avtal och det ska de sluta med, säger Gunilla Carlsson.

Uri Rothman, som är andreman på Israels ambassad i Stockholm, svarar att pengarna som Israel beslagtagit är skulder som den palestinska myndigheten har till israeliska elbolag.

Uri Rothman säger också Israel litar på att utbetalningen från Sveriges konto i Världsbanken kommer att kontrolleras så att de går till rätt mottagare.