KD: Slopa andra sjuklöneveckan för fler jobb

1:51 min

Kristdemokraterna vill slopa arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan när anställda är sjuka och tänker nu driva kravet i regeringens förhandlingar där andra partier håller emot.

– Företagarna säger att det här är ett av de största hindren för att anställa fler människor. Att ta bort andra sjuklöneveckan tror vi är viktigt för jobben, att fler unga kan komma in på arbetsmarknaden, säger Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott.

Kan man vara säker på att en sådan förändring faktiskt leder till fler anställningar?

– Ja, vi kan ju till exempel titta på den undersökning som företagarna själva har gjort. Mellan 25-55 000 arbetstillfällen har gått förlorade genom den regel som gäller i dag och då är det ju väldigt korkat att inte ändra på detta, säger Mats Odell.

Systemet med att arbetsgivarna ska betala de två första sjuklöneveckorna infördes av den socialdemokratiska regeringen för att arbetsgivarna skulle få ekonomiska skäl att ordna en så bra arbetsmiljö som möjligt för sina anställda. Under den socialdemokratiska regeringen kritiserade Kristdemokraterna systemet, men har inte drivit frågan sedan dess. Men nu ska den upp.

Förutom att slopa den andra sjuklöneveckan vill partiet förbättra det högkostnadsskydd som finns, så att en företagare med en anställd som tjänar 25 000 kronor högst ska tvingas betala 6000 kronor under ett år jämfört med dagens cirka 8 500 kronor. Totalt skulle det kosta drygt 1,3 miljarder, enligt KD.

Förra året bestämde sig Socialdemokraterna för att de vill slopa den andra sjuklöneveckan och i regeringen vill Centerpartiet också slopa den. Moderaterna och Folkpartiet har inte prioriterat förändringen.

Folkpartiets ekonomiska talesperson Carl B Hamilton tycker att det möjligen kan vara bra att förbättra högkostnadsskyddet. Men han är tveksam till att slopa den andra sjuklöneveckan.

– Det är väldigt viktigt att arbetsgivarna ska ha ett tydligt motiv, incitament, att sköta hälsofrågorna på arbetsplatsen, säger Carl B Hamilton.

Mats Odell som tagit fram förslaget, lovar att partiet ska driva det i regeringen:

-Vi måste få ner ungdomsarbetslösheten och det här är ett verksamt medel som vi vill få genomfört, säger Mats Odell.

Moderaterna vill inte lämna något besked nu utan avvaktar resultatet från en statlig utredning som bland annat ser över sjuklöneveckorna.