Anläggning läcker radioaktivt avfall i USA

1:05 min

Sex tankar vid Hanfords nedlagda kärnanläggning i USA läcker radioaktivt avfall. Guvernören Jay Inslee i delstaten Washington kallar nyheten oroande, men säger att det inte ska vara någon risk för människor i omgivningen.

Delstaten Washingtons guvernör fick lugnande besked från energidepartementet om de minst sex läckande kärnavfallsbehållarna.

Läckagen innebar inga omedelbara hälsofaror, meddelades det, men det är inte offentliggjort exakt vad som läckt och hur länge.

Hanfordanläggningen, där det tidigare tillverkades kärnvapenladdningar av plutonium, ska byggas om och användas för förvaring av radioaktivt avfall från kärnvapnen.

Nybygget, där det ska kunna förvaras mer än 200 miljoner liter radioaktivt avfall, har kantats av problem och förseningar som kostar mer och mer pengar.

I det stora och mycket förorenade området förvaras det livsfarliga avfallet i närmare 200 underjordiska behållare, varav en del är från 40-talet och håller på att bytas ut.

Under konstruktionen av den nya anläggningen, som ägs av regeringen, som också ansvarar för den, har det kommit ett antal vittnesmål om tekniska brister.

Om det läcker radioaktivt avfall finns risken, bland annat, att det förorenar vattnet i Colombia River i närheten.