Örnsköldsvik

Domsjöfabriker olycksdrabbat

1:28 min

Inte sedan mitten av 90 talet har Domsjöfabriker varit så utsatta för olycksfall och olycksincidenter. Ifjol rapporterades totalt 64 fall av skador. Tolv av dessa var rena olycksfall och miljöchef Patrik Svensson är bekymrad över utvecklingen:

2008 rapporterades tre olycksfall från Domsjöfabriker, 2012 alltså tolv. Det är den högsta siffran sedan 1994.

– Det är alldeles för mycket. Jag skulle vilja se ett trendbrott med minskade olyckor, säger miljöchef Patrik Svensson. Vi har haft många projket med mycket nytt folk som kan vara en av förklaringarna, säger Svensson

Av dessa olycksfall var sju fallolyckor, tre klämskador.

– Fallolyckorna är ofta då folk halkar, faller och skadar sig. Klämskadorna ser vi allvarligare på. De är ofta svårare att hantera, säger miljöchef Patrik Svensson.

Frågan är då vad fabriksledningen gör för att få till en ändring av denna dystra olycksstatistik.

– Vi skyller inte ifrån oss, vi har stor del i det här, säger miljöchefen

Bristande information?

– Kan så vara och det gäller för oss att se till att vår personal är lyhörda och inte tummar på våra säkerhetsregler.

Vad är målet med ert säkerhetsarbete?

--Det går aldrig att komma ned till noll, säger Patrik Svensson. Men kan vi halvera olycksstatistiken får vi kanske vara nöjda. Istället för tolv olycksfall ett år så bör vi komma ned till sex tycker jag.

 Även företagets v.d. Lars Winter skriver i företagets personaltidning att just olycksfallsstatistiken måste bromsas upp under 2013.