Lönerna upp i kommunerna

Lönerna för anställda inom kommuner och landsting har ökat med 4,7 respektive 4,6 procent jämfört med förra året. Det visar statistik från statistiska centralbyrån, SCB.