Linköping

Slipad asfalt kan vara framtidens modell

1:58 min

Slipad asfalt kan vara framtidens modell för att minska buller och slitage på våra vägar. På E4:an har tekniken prövats och det har gett effekt, enligt Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping.

En 65 meter lång och cirka en meter bred sträng har slipats på E4:an genom Huskvarna, där det redan i dag finns så kallad tyst asfalt. När VTI gjorde mätningar visade det sig att bullret sjönk med mellan en och tre decibel och rullmotståndet minskade med mellan fyra och sju procent.

– Det har gett en positiv effekt på både buller och på rullmotstånd. Det är intressant, men det är bara utvärderat en gång efteråt, säger Mats Gustafsson, forskare på VTI i Linköping.

Slipningen av asfalten betyder att topparna minskar, och man får en plan överyta. Samtidigt finns det kvar möjligheter för vattnet att rinna av, för att minska risken för vattenplaning.

– Nu handlar det om att få till ett projekt där man kan göra tester och utvärdera varaktigheten, och för att bekräfta det test vi har gjort hittills, säger Mats Gustafsson.

Tekniken började användas till att slipa betonggolv på företag, för att minska slitage på bland annat truckar. Där föddes tanken att testa om det ger samma effekt om man slipar asfalt på liknande sätt. Men än så länge är tekniken i sin linda.