Fler tåg i tid – men bara i Trafikverkets statistik

1:49 min

97 av 100 tåg är numera framme i tid, enligt Trafikverket. Men huvudorsaken till de glädjande siffrorna är att man förra året ändrade tiden för vad som räknas som en försening, från fem till 15 minuter. Enligt Trafikverket gjordes förändringen för att bättre kunna jämföra Sverige med andra länder i Europa, men Kaliber i P1 kan i dag visa att det inte var orsaken.

Jenni Norell pendlar mellan Enköping och Stockholm och hon känner inte alls igen sig i Trafikverkets nya statistik.

– Nej, nej, absolut inte. Det är få gånger som jag har kommit i tid till jobbet under den här vintersäsongen. Om jag börjar arbeta klockan 8.00, då innebär det att jag ska kunna vara på plats klockan 8.00, inte 8.30, säger Jenni Norell.

När Trafikverket presenterade punktligheten i tågtrafiken för 2012 för drygt en månad sedan hade den förbättrats från 87 procent till 97 procent på bara ett år.

I statistiken ingår alla tåg, alltså även pendeltåg och regionaltåg. Men bakom nästan hela förbättringen låg att Trafikverket hade tredubblat tiden för vad som räknas som en försening från fem till 15 minuter.

Det gjordes enligt Trafikverket för att bättre kunna jämföra Sverige med andra länder i Europa.

Men radioprogrammet Kaliber kan i dag visa att 15 minuter inte alls används som standardmått för att mäta totala tågförseningar i Europa.

När Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Caroline Ottosson konfronteras med uppgiften visar det sig att den nya sättet att presentera förseningar för resenärerna i själva verket är resultatet av en uppgörelse mellan Trafikverket och tågbranschen i Sverige.

– Vi valde att ihop med branschen gå ut för drygt ett år sedan och redovisa totalen på 15, säger hon.

Varför väljer ni just 15 minuter, jag har fortfarande inte förstått det?

– Sverige är ett stort land. Många tåg går långa sträckor och då har vi valt att ha det på 15 minuter.

Har ni tagit reda på vad resenärerna upplever som en försening?

– Det är en fråga som vi kommer att hantera inom ramen för det här systematiska punktlighetsarbetet, säger Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Caroline Ottosson.