Kritik mot landstingsledningen

Landstingets revisorer skrev idag under den revisionsberättelse där de riktar skarp kritik mot landstingsstyrelsens sätt att sköta ekonomin.
Fyra av de sex revisorerna anser att styrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet, det efter att landstinget förra året gick med ett underskott på drygt 2,2 miljarder kronor.
Kenneth Strömberg, socialdemokratisk ordförande för revisorerna, hävdar att landstingsledningen inte levt upp till kravet på balans i ekonomin som lagstiftningen föreskriver. Landstingsledningen har inte levt upp till kommunallagens krav på god hushållning, landstinget har för åttonde året i rad haft mindre intäkter än utgifter och landstinget lånar till driften. Det fungerar inte i längden, säger Kenneth Strömberg. Tidigare kritiken mot revisionen från moderate finanslandstingsrådet Ralph Lédel om att det här är en partisk och politisk revision kommenterar Kenneth Strömberg genom att hävda att revisionen för hans del står före partipolitiska intressen. Kenneth Strömberg fäster heller ingen betydelse vid Ralph Lédels argument att underskottet orsakas av utjämningssystemet. Strömberg motiverar det med att externa expterter och revisionsfirmor är eniga med revisionskontoret om att balanskravet är lagstiftat. Det är landstingsfullmäktige som i slutänden beslutar om ansvarsfrihet.