Skiffergas maktfaktor på Europas energimarknad

1:31 min

Utvinning av skiffergas i Europa kommer att förändra maktbalansen på energimarkanden. Redan nu har den snabba utvecklingen av utvinning och produktion av skiffergas i USA lett till ökat användande av kol i Europa. Det visar en rapport från det finländska utrikespolitiska institutet.

– I USA har den snabba kommersialiseringen av skiffergas i princip slagit ut kol som bränsle, vilket lett till ökad export av billig kol till Europa, säger forskaren Antto Vihma, som har kartlagt skiffergasens konsekvenser på energimarknaden och står bakom rapporten.

– Det är tragiskt med tanke på att Europa säger sig vara bäst i världen på klimatfrågor, säger han.

Förhoppningsvis är det ett övergående stadium. Med mer gas på världsmarknaden och skiffergasproduktion också i Europa kan kolanvändningen minskas igen.

Trots att det finns såväl politiska som miljömässiga tvivel mot att utvinna skiffergas så finns planer på produktion på flera håll i Europa, bland annat i Litauen.

De närmaste fem åren kommer att bli avgörande för hur skiffergasproduktionen utvecklas i Europa.

I dag har Ryssland i princip monopol på gasmarknaden i Europa. Med skiffergasproduktion i EU-länderna ändras maktbilden helt på energimarknaden, vilket gör att Ryssland är mycket kritiskt till utvecklingen.

– EU kommer att bli starkare i förhandlingarna med Ryssland, konstaterar forskaren Antto Vihma.