Hatt: Rabatt för miljöbil i tjänsten ska finnas kvar

2:00 min

Den som kör tjänstebil eller har förmånsbil i jobbet ska även i fortsättningen kunna få en 40-procentig rabatt om man väljer en miljöbil. Energiminister Anna-Karin Hatt sa i Ekots lördagsintervju i dag att hon räknar med att det kommer att finnas pengar till detta i budgeten.

Anna-Karin Hatt (C) anser att det är en viktig del i regeringens politik för att minska koldioxidutsläppen i trafiken.

– Jag tycker att det vore bra om att de här villkoren låg kvar, att vi tidigt nu ger besked om att vi förlänger de efter årsskiftet, så att den här fina utvecklingen kan fortsätta och allt fler förmånsbiltagare kan välja att köra en miljöbil, säger Anna-Karin Hatt.

Eftersom över hälften av alla nya bilar som säljs är så kallade förmånsbilar, som företag låter sina anställda använda som en löneförmån, är det viktigt att så många som möjligt väljer en miljövänlig bil.

Ungefär en tredjedel av alla som har förmånsbilar väljer att göra det.

Enligt Anna-Karin Hatt beror det främst på den skatterabatt på 40 procent som man får för elbilar, laddhybrider och gasbilar.

När reglerna för detta löper ut vid årsskiftet tror hon att regeringen kommer att ha skjutit till pengar för detta.

I Sverige kommer ungefär 30 procent av de totala koldioxidutsläppen från vägtransporter, men målet är att vi år 2030 helt ska ha fasat ut fordon som drivs med bensin eller annan fossilkraft.

Eftersom medellivslängden på en bil är ungefär 17 år och det är lika många år kvar till 2030, så är det bråttom om målet ska kunna nås.

– Det här är en väldigt stor förändring och det är en väldigt stor utmaning, både för Sverige och världen, att klara av det här. Gör vi det så har vi löst en hel del av klimatutmaningen och vi måste göra det för världens skull, för våra barnbarns skull och för klimatets skull, säger Anna-Karin Hatt.

Lördagsintervjun handlade också en hel del om kärnkraft. För samtidigt som Centerpartiet har accepterat att ta bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft, så är det i partistyrelsens förslag till idéprogram tydligt att Centerpartiet fortfarande är motståndare till kärnkraften.

– Om vi hade egen majoritet i riksdagen är det klart att då hade vi kunnat bestämma helt själva, men nu ser det svenska politiska systemet inte ut så. Vi har en långsiktig vision som handlar om vad som skulle vara möjligt på kanske en generations sikt, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C).