Medelpad

Färre anlagda bränder

Antalet anlagda bränder de senaste åren har minskat kraftigt i Medelpad. Från 83 för fyra år sedan till 41 ifjol. Det skriver Sundsvalls tidning idag. En anledning till minskningen är att Räddningstjänsten haft utbildningar bland elever på högstadieskolor för att på så sätt minska skolbränderna