Östergötland

Landstinget får beröm från cancerförbund

Blodcancerförbundet riktar i dag skarp kritik mot Stockholms läns landsting, samtidigt som man lyfter fram landstinget i Östergötland som ett positivt exempel.

Orsaken till kritiken är enligt Blodcancerförbundet att Stockholms läns landsting inte tillhandahåller en medicin mot den ovanliga blodcancerformen myelofibros, medan patienter i Östergötland, Kalmar och Jönköping får den.

Blodcancerförbundet anser att det är orättvist att man kan få olika behandling beroende på var man bor.