Kamratrelationer viktiga

Kamratrelationerna är den faktor i skolan som har störst betydelse för grundskoleelevernas hälsa
och hälsoutveckling. Det menar Katja Gillander Gådin i en ny avhandling vid Umeå unviersitet.
Avhandlingen visar att bland elever i årskurs sex till nio hade flickorna sämre hälsoutveckling En delstudie i årskurs nio visar att sexuella trakasserier kan vara en betydelsefull faktor för att förklara den större andelen flickor som rapporterar en hög grad av problem.