Företagare tar strid mot Göteborgs stad

1:49 min

Fyra västsvenska byggföretag har gått till domstol sedan Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad uteslutit deras anbud för att de skulle vara orimligt låga och oseriösa.

Upphandlingsbolaget har gått för långt, anser ledningen för ett av de uteslutna företagen, Erlandsson Bygg i Väst.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att konkurrensen får prövas, säger vd Markus Brink.

De fyra företag som har överklagat till Förvaltningsrätten har fått sina anbud uteslutna i kommunens upphandling av ett nytt ramavtal för byggentreprenörer.

Upphandlingsbolaget menar att det bara följer Lagen om offentlig upphandling när orimligt låga och oseriösa anbud uteslutits. Upphandlingsbolaget utgår från den timkostnad som branschorganisationen Sveriges Byggindustrier räknat fram.

Byggföretag som följer lagar och avtal har enligt beräkningen en självkostnad före vinst på minst 330 kronor i timmen (i 2009 års priser). Anbud under 300 kronor är därför orimligt låga och kan tyda på oegentligheter.

Upphandlingsbolaget vill inte kommentera pågående rättstvist, men skriver till Förvaltningsrätten att genomsnittspriset hos övriga anbudsgivare är 350 kronor i timmen. Markus Brink på Erlandsson Bygg försvarar ändå sitt anbud på 293 kronor.

– Förra gången hade vi 305 kronor. Då kom vi på 19:e plats, vi kom inte ens med. De lägsta låg på 235 kronor, säger Markus Brink.

– Den här gången sa vi att vi är beredda att gå under 300 kronor. För oss är det väldigt viktigt just nu att vi har bra sysselsättning på våra killar, fortsätter han, och kommenterar också risken för att låga anbud hänger ihop med svartjobb och andra oegentligheter.

– Vi är väldigt måna om ett gott samarbete med både polisen och skattemyndigheten, säger Markus Brink.

Upphandlingsbolaget skriver till Förvaltningsrätten att risken är uppenbar att de fyra aktuella byggföretagen inte kan leverera till de priser de erbjuder.

– Det behöver de inte vara oroliga för. Vi är det största byggserviceföretaget i Västra Sverige, så det kommer vi att klara, säger Markus Brink, vd på Erlandsson Bygg i Väst.