BORÅS

Servicekontoret tillbakavisar anklagelser

1:41 min

Borås Stad bryter inte mot någon lag när man säljer tjänster till utomstående genom sitt Servicekontor. Det är svaret på Konkurrensverkets anklagelser om att man konkurrerar på ojämlika villkor med privata företag.

Konkurrensverket har stämt Borås Stad i Stockholms tingsrätt.

Men Servicekontoret står på sig och hävdar att man inte gör något olagligt, säger dess chef Ingemar Persson.

– Det som Servicekontoret har hållit på med under ett antal år; alltså haft en viss mängd försäljning till icke-kommunala kunder, det är inte - enligt vår uppfattning - något som strider mot vare sig Konkurrenslagen eller Kommunallagen.

Enligt Ingemar Persson så är 95 procent av Servicekontorets verksamhet uppdrag från Borås Stad. De uppdragen bekostas förstås med skattemedel. Men i övrigt går inte några skattemedel direkt till Servicekontoret som alltså formellt sett är självförsörjande.

För tre år sedan anmäldes Borås Stad till Konkurrensverket, både av privatpersoner och av en riksdagsledamot, Boråsmoderaternas Cecilie Tenfjord-Toftby. Senare har också Sveriges Byggindustrier anmält Borås och för ett år sedan stämde Konkurrensverket Borås för att Servicekontoret påverkar konkurrensen negativt.

Man hävdar att verksamheten finansieras med skattemedel och inte kan gå i konkurs. Dessutom är Servicekontoret inte lika säsongs- och konjunkturberoende som privata företag eftersom man hela tiden kan balansera med kommunala uppdrag, enligt Konkurrensverket.

– Vi kan inte ge ett billigare anbud. Min uppfattning är att vi konkurrerar i princip på samma villkor i enskilda projekt. I det avseendet har jag ingen förståelse för kritiken utan där tycker jag att det snarare kanske är ett sätt att försöka ifrågasätta om Borås Stad ska ha ett Servicekontor.

– Jag har aldrig tvekat om att det vi gör, det är riktigt och att vi inte bryter mot lagen och jag har fortfarande den uppfattningen.