Ingen kände till Hasses kriminella dubbelliv

2:55 min

I mer än 20 år missbrukade Hasse tunga droger. Samtidigt levde han ett utåt sett ordnat och framgångsrikt liv där inte ens hans fru anade att stora delar av inkomsterna kom från drogförsäljning.
Efter ett år som drogfri kom tårarna och känslorna tillbaka.