västra götaland

20 miljoner mindre till att rädda vattenmiljö

1:22 min

Länsstyrelsen i Västra Götaland tvingas spara 20 miljoner kronor på sitt arbete för bättre vattenmiljö under 2013. Regeringen skär i miljöprojketen trots att man enligt både svensk lag och EU-direktiv är skyldig att jobba hårdare för att nå miljömålen.

Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör i Västra Götaland, är mycket kritisk.

– Det här är ingen långsiktig lösning. Ett år kanske vi kan klara neddragningar, men inte långsiktigt. Då får det konsekvenser och vi kan missa lagstiftning. Vi har redan fått kritik från EU kopplat till vattendirektivet inom vissa områden, de tycker inte riktigt att vi når direktiven. Det här hjälper inte till för att vi ska kunna bli bättre.

Neddragningarna kommer bland annat påverka det lokala vattenvårdsprojektet LOVA, kalkning, fiskevård, och program som ska skydda hotade arter i vatten.

Totalt har alla länsstyrelser sparkravet 130 miljoner som ska skäras från projekt för bättre vatten. Och enligt vattenvårdsdirektör Sandra Brantebäck så blir de negativa effekterna stora i Västra Götaland.

– Det här kommer få stora konsekvenser för vårt arbete. Vi får se över vilka arbetsuppgifter som verkligen är de allra nödvändigaste. Åtgärdesprojekten, där man verkligen börjat se effekt utav vad vi kan åstadkomma i våra vattendrag, har vi väldigt begränsad möjlighet att kunna fortsätta med. Till exempel i Rolfsån har vi väldigt goda exempel på vad man kan åstadkomma, och något liknande kommer vi nu inte kunna göra iden. Det är en drastisk nedskärning. Men vi hoppas och tror attdet kommer bli bättre de närmaste åren.