Politik

Centern i Östersund vill införa ROT-avdrag för småföretag

Centerpartiet i Östersund vill att även småföretag ska kunna göra så kallade ROT-avdrag. Partiet menar att det idag är brist på kompetens inom många småföretag i framförallt Norrland, vilket skulle kunna avhjälpas med avdraget.  

För att höja kompetensen bland småföretagarna vill Centerpartiet införa ett avdrag för inköp av externa tjänster inom till exempel företags- och affärsutveckling, ledarskap och ekonomi och marknadsföring. Frågan skickas nu vidare till partistyrelsen för att kunna tas upp vid Centerpartiets riksstämma.