Konkurrensverket: Bra att få klarhet om upphandlingar

1:25 min

Konkurrensverket välkomnar att orimligt låga anbud i en upphandling i Göteborg prövas i domstol.

Fyra västsvenska byggföretag har överklagat att deras anbud uteslutits av Göteborgs stads upphandlingsbolag, som anser att anbuden är för låga.

– Det är bra om vi kan få klarhet i vilka situationer som den upphandlande myndigheten har rätt att utesluta anbud, säger Magnus Johansson, jurist på Konkurrensverket vid avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling.

Det är ganska ovanligt att offentliga beställare utesluter anbud på det sättet, säger han, eftersom beställarna kan vara rädda för att det kommer surt efteråt.

– Det finns en viss rädsla att utesluta oseriösa leverantörer, eftersom det i de allra flesta fall blir en överprövningsprocess, säger Magnus Johansson.

Ett av företagen som uteslutits av Upphandlingsbolaget är Erlandsson Bygg i Väst. Där säger ledningen att företaget för att komma med i upphandlingen av ett nytt ramavtal lagt sig under branschens timkostnad före vinst för att hålla igång sysselsättningen i företaget.

– Det kan ju vara så att man vill positionera sig på en ny marknad. Men det kan ju även finnas fall där man kanske utnyttjar svart arbetskraft för att kunna lägga ett mer attraktivt anbud, säger upphandlingsjurist Magnus Johansson.

Konkurrensverket undersöker för närvarande i ett projekt hur landets stora offentliga beställare ser på sina möjligheter att motverka osund konkurrens i upphandlingar.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se