Vårdvalfrihet utnyttjas dåligt

Sjuhäradsborna är sämst i länet på att använda sin valfrihet inom vården. Trots att man sen flera månader tillbaka har rätt att på eget initiativ söka vård var som helst i landet, gör få Sjuhäradsbor det.
Av dem som utnyttjat valfriheten är bara 12 procent sjuhäradsbor - medan drygt var tredje Västra Götalandsbo som fått vård utanför länet är Skaraborgare. Nu ska regionen slå ett slag för valfriheten, som kan korta köerna.