Luleå

Facket sa upp samverkansavtal - nu vill kommunen skriva nytt

1:09 min

Kommunal sade upp samverkansavtalet med Luleå kommun för att facket var missnöjt med hur kommunen skötte bland annat förhandlingar.

Nu gör kommunen ett försök att med bättre riktlinjer få till stånd ett nytt avtal. Ett beslut som togs i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

– Det här avtalet omfattar alla fackförbund inte bara Kommunal, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Hade det inte varit bättre att följa det avtal som fanns istället för att skriva ett nytt?

– Jovisst, men det kan vara så att vi har olika tolkningar, men nu har vi en ny policy för hur vi ska samverka. Det är viktigt att vi har en uppgörelse att följa, säger Yvonne Stålnacke.

Kan du garantera att nu gör det?

– Policyn är klar och tydlig och då är det det som ska följas, avslutar Yvonne Stålnacke