Störd sömn stör våra gener

1:03 min

Sömnbrist och störningar i dygnsrytmen påverkar hälsan negativt. Nu har brittiska forskare kommit ett steg längre och sett att gener som styr olika kroppsfunktioner påverkas och det redan efter en vecka med störd sömn.

Hälsoproblem som i tidigare studier kopplats till sömbrist och störd dygnsrytm är bl a fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa former av cancer, men lite är känt när det gäller mekanismerna bakom, alltså vad som händer i kroppen.

I de experiment som som de brittiska forskare har gjort nu så lät de 26 friska försökspersoner sova som vanligt, max 10 timmar per natt, eller så fick de sova kortare än vanligt och väcktes efter 6 timmars sömn.

Det här pågick i en vecka och det forskarna kunde se var att gener som t ex styr ämnesomsättningen och hormoner som har med dygnsrytmen att göra, de generna påverkades så att bl a insulinproduktionen ändrades.

Totalt upptäcktes över 700 gener som påverkats av sömnbristen.

Forskarnas förhoppning är att deras resultat kan leda till bättre diagnosmetoder, t ex blodprov som visar på effekten av störd sömn innan personerna själva känner av några fysiska problem.

Referens:
Möller-Levet, C. S., et al, Effects of insufficient sleep on circadian rhythmicity and expression amplitude of the human blood transcriptome, PNAS Early Edition, mars 2013, doi/10.1073/pnas.1217154110