Ambulanssjukvården klarar inte sina egna krav

1:33 min

Hälften av landets ambulansstationer klarar inte  att nå upp till sina mål vid akutlarm. Det visar en ny undersökning av ambulanssjukvården som Hjärt och Lungsjukas riksförbund låtit göra. Sju av tio stationer har ett mål att nå 85-95 procent av befolkningen inom 20 minuter. I Värmland är målet 75 procent medan 73 procent klaras av ambulanserna.

En ny undersökning av ambulanssjukvården som Hjärt och Lungsjukas riksförbund låtit göra visar att hälften av landets ambulansstationer inte klarar att nå upp till sina mål vid akutlarm.

Sju av tio stationer har ett mål att nå 85-95 procent av befolkningen inom 20 minuter.

I Värmland är målet 75 procent medan 73 procent klaras av ambulanserna.

I snitt har ambulansstationerna i Sverige höjt sina mål för akutlarm (prioritet 1) jämfört med 2011. Sju av tio stationer har ett mål att nå 85-95 procent av befolkningen inom 20 minuter.

I Värmland ligger målet 75 procent kvar samtidigt som 24 timmar ambulanstid ska tas bort.

Det förslag som nu utreds är att det dagtid inte blir några neddragningar men nattetid ska två ambulanser tas ur drift.

– Vi har en rejäl ökning av antalet ambulansuppdrag sedan slutet av förra året vilket är ett problem för oss. Det måste vi minska, säger Torbjörn Nyvall.

Torbjörn Nyvall menar att genom nya direktiv till SOS alarm och sjukvårdsrådgivningen så ska antalet uppdrag kunna minskas, men tillstår också att det kan medföra en riskt vad gäller patientsäkerhet.

– Jag tror inte risken är jättestor men det är ett observandum, säger Torbjörn Nyvall.

I snitt har ambulansstationerna i Sverige höjt sina mål för akutlarm (prioritet 1) jämfört med 2011. Sju av tio stationer har ett mål att nå 85-95 procent av befolkningen inom 20 minuter.

I Värmland ligger målet 75 procent kvar samtidigt som 24 timmar ambulanstid ska tas bort.

– Det är av den här anledningen vi nu ska gå in och göra en riskbedömning, säger Torbjörn Nyvall, verksamhetschef för landstingets ambulanssjukvård.