Avvecklingen av kärnkraften blir allt dyrare

2:23 min

Kostnaderna för att riva de svenska kärnkraftverken kan vara grovt underskattade. Men även resten av företaget SKBs avvecklingsprojekt, där det handlar om att kapsla in kärnbränslet och bygga ett slutförvar, kan bli mycket dyrare än i de senaste beräkningarna. Strålsäkerhetsmyndigheten bekräftar att kalkylerna hittills legat för lågt.

- Tittar man tillbaks så är det uppenbart för oss att SKB inte har tagit ut svängarna tillräckligt eller haft en tillräcklig fantasi eller vad det nu är. De har legat för lågt helt enkelt i bedömningen av de möjliga osäkerheter som kan få upp kostnaderna i projektet, säger Björn Hedberg, chef på enheten för finansiell kontroll hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fantasilöst, säger Björn Hedberg på Strålsäkerhetsmyndigheten om företaget SKB:s beräkningar. Det handlar alltså om totalnotan för hela projektet att riva kärnkraftverken och att bygga de olika slutförvaren för det radioaktivt avfallet. 110 miljarder kronor ska det kosta och är därmed ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia. Men erfarenheten visar att projekt av den här storleken ofta blir klart dyrare än beräknat.

En jämförelse med andra länder bekräftar den bilden. Vetenskapsradion har jämfört kostnadsutvecklingen för att ta hand om radioaktiva sopor i Frankrike, USA, Storbritannien och Tyskland. I alla de här länderna har beräkningarna för vad det kommer att kosta att ta hand om det radioaktiva avfallet gått upp kraftigt de senaste åren. I flera fall med mer än 100% enligt kostnadsstudier från ansvariga myndigheter. Trenden är tydlig också här i Sverige: I de delprojekt som redan satts igång så har kostnaderna blivit klart högre än tidigare planerat.

När det gäller hela det svenska avvecklingsprojektet, så har forskare vid Norges Teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim granskat SKB:s kostnadsberäkningar. De pekar på att osäkerhetspåslaget för hela projektet är lågt med tanke på att det ska pågå i minst 60 år ytterligare.

Minst 150 miljarder kronor kan slutnotan mycket väl kan hamna på, alltså 40 miljarder mer än SKB idag räknar med, säger de norska forskarna till Vetenskapsradion.
- Vi tror kanske det att ett råtips, ja, 150 miljarder, säger Kjell Austeng och Olav Torp på NTNU i Trondheim.

Saida Laârouchi Engström som är direktör på SKB anser däremot inte att kostnaderna kommer att öka.
- De fördyringar som ska komma har att göra med de fördyringar som sker i samhället när det gäller byggen och sådant, men inte i en omfattning där man omkullkastar de beräkningar som vi har idag, anser Saida Laârouchi Engström på SKB.
- Så du menar att nu har ni kommit fram till en färdig nivå, det är det här det kommer att kosta?
- Vi är iallfall i rätt härad, för idag jobbar vi med hands on-projektering, säger Saida Laârouchi Engström på SKB.