Uppstädningen efter kärnkraften allt dyrare internationellt

I Storbritannienhar Nuclear Decommissioning Authority räknat ut att det kommer att kosta nära 1000 miljarder kronor - en fördubbling jämfört med tidigare (nuvärde av kostnader fördelade på 100 år) att städa upp efter landets kärnkraftverk och kärnvapenprogram. Även i Frankrike, Tyskland, USA och Schweiz har prislappen ökat kraftigt för slutförvaren under senare år.

I Storbritannien räknar alltså Nuclear Decommissioning Authority med en fördubbling av kostnaderna jämfört med den senaste uträkningen för åtta år sedan (2005). Dyrast att sanera är upparbetningsanläggningen Sellafield där också svenskt kärnbränsle tidigare har behandlats. Nästan alla delprojekt i uppstädningen där är försenade och flera över budget. Storbritannien betalar nu cirka 15 miljarder kronor om året för att städa upp efter kärnkraften.

I Frankrike har kostnaderna som avfallshanteringsbolaget ANDRA räknar med gått upp från 15 miljarder euro 2005 till 35 miljarder euro 2010.

I Tyskland beräknas avfallslagret Schacht Konrad nu kosta minst 2,2 miljarder euro. På 90-talet räknade man med en kostnad på 930 miljoner euro, en summa som idag betecknas som “orealistisk”.

I USA har planerna på att bygga ett slutförvar för kärnbränsleavfallet i Yucca mountain nu lagts ner. Men innan nedläggningen gjordes 2007 beräkningen att det skulle kosta 96,2 miljarder dollar, en ökning med 38% jämfört med 2001 då priset troddes bli 57,5 miljarder dollar. Uppstädningen i Hanford, där det mesta av USA:s plutonium tillverkades, har också blivit långt dyrare än ursprungligen planerat. Den senaste prislappen är på 112 miljarder dollar, en fördubbling på tio år. De årliga utläggen har också fördubblats under samma tidsperiod och ligger nu i storleksordningen 2 miljarder dollar om året.

Även i Schweiz har kostnaderna gått upp, dock bara med 10% på fem år. 140 miljarder kronor räknar Schweiz med att det ska kosta att riva deras fem kärnreaktorer och bygga ett slutförvar och städa upp. Schweiz räknar alltså med en högre totalkostnad än Sverige, trots att landet bara har fem kärnreaktorer att jämföra med sveriges tolv.

Källor: BBC, Stanford University, Nuclear Decommissioning Authority (UK), CNN, Neue Zürcher Zeitung, The Guardian.