Kommuner säger nej till centraliserad kontroll

1:33 min

Den senaste tidens köttskandaler har fått landsbygdsminister Eskil Erlandsson att föreslå centralisering, men Ann-Sofie Eriksson på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte ha en centraliserad kontroll av köttproduktion.

Sveriges kommuner och landsting vill att det ska vara som i dag, att kommunerna ansvarar för kontrollen av mindre köttanläggningar.

– Kommunerna är nära medborgarna och medborgarna har då möjlighet att tala om det är något. Det är många som snabbt kan göra tillsyn vid sådana här fall, att Livsmedelsverket kan säga åt kommunerna att göra kontroll på det här så att vi vet vad det är. Och man kan göra det snabbt i alla 290 kommuner.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson föreslår alltså att kontrollen av köttproduktion ska skötas centralt, i dag är det Livsmedelsverket som ansvarar för kontrollen av de större köttanläggningarna och kommunerna för de mindre anläggningarna.

I höstas visade det sig att fläskfilé färgats och sålts som oxfilé och just nu fortsätter hästköttskandalen.

– Ett par-tre saker har hänt under ganska sen tid, som är allvarliga och som innebär fusk och bedrägerier. Det skulle i "worst case" kunna vara farligheter som drabbar oss människor på ett annat sätt, än annan mat och matproduktion. Då måste vi titta på den offentliga kontrollen, säger Eskil Erlandsson.

Delar av Livsmedelsbranschen anser att vissa kommuner brister i tillsynen, men Ann-Sofie Eriksson på SKL, menar att det överlag fungerar bra i dag. Och att flera av de skandaler som kommit fram har rört anläggningar som inte kommunerna har kontrollansvar för.

– Vi tycker kommunernas kontroll fungerar bra, och de fall som varit nu har ju varit Livsmedelsverkets kontroll och inte kommunernas det varit problem med.

Kan det inte vara en fördel att det sköts centralt, att det är en som har ansvar för allt?
– Det kan det ju vara, men vi tycker den andra modellen är bättre där man är närmare medborgarna.