Id-kontrollerna i tunnelbanan strider mot europakonventionen

5:38 min

Polisens jakt på papperslösa i tunnelbanan kan vara ett brott mot folkrätten, anser utrikesdepartementets kansliråd Henrik Bergqvist. Om polisens id-kontroller vid tunnelbanan tas upp i Europadomstolen skulle det bli en fällande dom, säger han i en intervju i P1-morgon.

Enligt uppgifter till flera medier har resenärer med utländskt utseende blivit uppmanade att visa id-handlingar, trots att de haft giltig biljett. Polisens id-kontroller vid tunnelbanan förra veckan kan vara ett brott mot folkrätten.

– Ord står mot ord, polisen förnekar att de gör denna typ av rutinkontroller. Men om de gör det är det ett brott mot Europakonventionen, säger Henrik Berqvist.

Polisen har rätt att utöva tvångsmakt mot personer, till exempel får de frihetsberöva människor. Men det finns regler i Europakonventionen och i Europadomstolens praxis som begränsar polisens makt, för att de inte ska missbruka sina rättigheter.

– Polisen får inte begära id-handling eller annars uppehålla en person utan en grundad misstanke om att personen har begått ett brott, säger Henrik Bergqvist.

Allt polisen gör mot medborgarna ska vara förutsägbart och det ska ingå i den allmänna uppfattningen om vad deras arbete går ut på.

– Om man åker omkring på en buss, eller går om kring på gatan, eller reser i tunnelbannan finns inget uppenbart sammanhang. Då ska man inte räkna med att bli tillfrågad om man har begått ett brott, säger Henrik Bergqvist.

Om polisens id-kontroller tas upp i Europadomstolen tror Henrik Bergqvist att det blir en fällande dom.

– Domstolens praxis är tydligt, Sveriges skulle bli fällt för det här agerandet om det nu har skett, säger han.

För några år sedan var det ett liknande fall i Storbritannien och då fälldes man av Europadomstolen. Två personer var på väg mot en demonstration vid en vapenmässa där demonstrationen var laglig.

Personerna blev stoppade av polisen som hävdade brittisk antiterroristlagstiftning. I domstolen fastslogs det att den brittiska lagen var oförenlig med Europakonventionen. Storbritannien hade brutit mot konventionen för att polisen utan grundliga skäl hejdat personerna på allmän plats.