Ersättning till byggnadsarbetare

Många byggnadsarbetare känner inte till att de kan få ersättning för skador och ärr de får på jobbet.
Det visar en undersökning gjord av fackförbundet Byggnads som bygger på intervjuer med 300 slumpvis utvalda byggnadsarbetare. I undersökningen framkommer det också att det finns en attityd inom Byggnads att uppfatta den här typen av skador som småsaker.