Stora skillnader i vården av prostatacancer

1:00 min

Äldre män med prostatacancer får sällan cellgiftsbehandling. Det visar en ny studie från universiteten i Göteborg och Umeå. Är man över 70 år löper man större risk att inte bli behandlad. Det kan också vara avgörande var i landet man bor.

Med stigande ålder minskar utsikterna för män med avancerad prostatacancer att få cellgiftsbehandling. Av män under 70 år får 61 procent cytostatika, bland män över 80 år endast fem procent. Det visar en studie gjord vid universiteten i Göteborg och Umeå.

– Män över 70 år som för övrigt är friska verkar i ganska ringa utsträckning få tillgång till behandling. Det man kan säga är att det minsta man kan begära är att patienten får träffa en onkolog för att diskutera. Sen får man välja om man vill ha det eller inte, säger Ingela Franck Lissbrant, forskare vid Sahlgrenska Akademien, som har lett studien.

Det skiljer sig dessutom stort i användningen av cellgifter beroende på var i landet man bor. Uppsala hade högst andel cellgiftsbehandlingar av prostatacancer, medan andelarna var betydligt lägre i de västra delarna av Sverige. Tillgången på cancerläkare kan vara en förklaring.

– Det är geografiska skillnader som inte är acceptabla. Studien kan inte svara på vad det beror på. Det viktiga är att vi försöker utjämna skillanderna. Det pågår ett intensivt arbete nationellt för att vi ska få bort detta, säger Ingela Franck Lissbrant.

Forskningen vid Sahlgrenska akademin visar också att behandlingen ofta ges upp till de två sista månaderna i livet, vilket är försent.

Daniela Bergek
daniela.bergek@sverigesradio.se