Politik

Ungdomsförbunden kritiserar den egna Alliansen

1:31 min

Allianspartierna kommer fortsätta jobba tillsammans och gå till val med ett gemensamt valmanifest 2014. Det sa partiledarna när de avslutade sitt möte i Maramö i dag. Men flera av alliansens ungdomsförbund gillar inte det där. 

Till exempel Kristdemokraternas ungdomsförbund där Aron Modig är ordförande:
– Vi tycker inte att vi ska förhandla om den gemensamma allianspolitiken innan valet. De fyra partierna bör gå till val på respektive manifest. Sedan får vi ta förhandlingarna efter valet när vi ser hur styrkeförhållandena ser ut, säger Aron Modig.

Det är inte den enda kritiken som kommer från ungdomsförbunden efter att regeringsmötet i Maramö avslutades i dag. Centerns ungdomsförbund tror att Moderaterna kan riskera att förstöra Alliansens chanser i valet nästa år.

– Jag är rädd för att den moderata förändringsoviljan har fått dominera alldeles för mycket och vi riskerar inte bara att alliansen förlorar valet nästa år, utan också att Sverige halkar efter, säger Hanna Wagenius, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.

Medan moderpartierna vill stärka samarbetet, så föredrar ungdomsförbunden att gå sina egna vägar och de vill heller inte själva bilda någon allians.
– Från Liberala ungdomsförbundet har vi inte känt att det ligger i vårt intresse att bilda en ungdoms allians. Vi står ganska långt från varandra ideologiskt och det är viktigt för oss att stå på egna ben, säger Linda Nordlund, förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Men det Moderata ungdomsförbundet ser gärna ett samarbete mellan de tre övriga alliansförbunden.
– Vår ambition är att visa upp för Sveriges unga att det finns ett bra och tydligt alternativt som är gemensamt för de fyra partierna, där det finns en gemensam väg framåt för de unga, säger Erik Bengtzboe, förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet.