Strid om partistöd i Mark

Socialdemokraterna i Mark vill, tillsammans med både vänsterpartiet och några borgerliga partier, fördubbla partistödet.
Mot detta protesterar bland annat moderaterna.
En fördubbling av partistödet i Mark skulle betyda en ökning från 600 000 kronor per år till 1,2 miljoner kronor. Moderaterna för sin del tycker att man klarar sig på det stöd man har idag.