Kronoberg

Landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun

0:18 min

I dag beslutade landstingsfullmäktige att ansöka om att bilda en så kallad regionkommun av länet. Om regeringen godkänner ansökan kommer det i så fall att innebära att regionförbundet läggs ner och att sjukvård, länstrafik och kultur hamnar i samma organisation.

Att bilda en regionkommun är också ett första steg för att senare bilda en sydsvensk storregion tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar.

Landstingsfullmäkte tog beslutet om att skicka in en ansökan trots att Ljungby, Lesseb och Tingsryds kommuner har sagt nej. Och frågan är hur regeringen kommer att ställa sig med tanke på att man inte är enig inom länet.

– Vi vet inte riktigt hur regeringen kommer att ställa sig till det, men eftersom det är en väldigt stor andel av befolkningen i länet som via sina förtroendevalda har ställt sig bakom att vi ska kunna bilda en egen region i vårt län, så tror vi och hoppas att regeringen kommer att säga ja - men det är inte säkert, säger Suzanne Frank, som är ordförande i landstingsstyrelsen.

Besked från regeringen väntas under juni månad.