Bodar vållar problem

Det råder vissa problem bland de som äger fiskebodar i Flundreviken norr om Visby.
Bodarna används ibland som sommarstugor, det förekommer försäljning och köp av bodar där de ursprungliga förutsättningarna är satta ur spel och bodarna byggs till på ett sätt som vissa inte alls tycker om. "Det förefaller råda full anarki och vi är flera som vill ta våra bodar därifrån och flytta till en vackrare plats", tycker en av bodägarna i en skrivelse till Länsstyrelsen - och föreslår räfst och rättarting så att Flundreviken återtar sitt rätta utseende innan alla ingånga avtal sätts ur spel.