Studie: Det fria skolvalet ger ökad segregation

2:38 min

En ny studie från Stockholm och Uppsalas universitet pekar på att det fria skolvalet bidrar till en ökad segregation mellan elever med olika bakgrund.

Den här månaden är det på flera håll i landet hög tid att välja högstadieskola för de som ska börja årskurs sju inför höstterminen.

Men vissa föräldrar väljer aktivt bort skolor med många elever från mer socialt utsatta områden, även om de ligger närmast hemmet, enligt Bo Malmberg, professor på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.

– De som framför allt använder skolvalet är medelklassgrupperna. Och man gör det ofta för att välja bort skolor som har en blandad social och etnisk sammansättning, säger han.

Malmberg presenterar inom kort en ny studie tillsammans med Uppsala universitet som en del av projektet "den svenska skolans nya geografi". Där har 5 000 familjer i åtta utvalda kommuner fått svara på en brevenkät om motivet bakom sina skolval.

Ett vanligt svar är det geografiska läget och närheten till hemmet. Men för de familjer som bor i mer välbärgade områden, som har nära till mer socialt utsatta bostadsområden, oftast i större städer, är avståndet till skolan inte längre så viktigt, enligt Malmberg.

– När man frågar föräldrar om skolval så hänvisar de väldigt ofta till att det är skolans kvalitet som är central, men analyserar man det här mer i detalj så ser man att det man menar med kvalitet ofta är skolans sammansättning av olika sociala grupper och olika etniska grupper, säger han.

I till exempel Uddevalla har man märkt av den här tendensen på skolorna.

Så här berättar en förälder från ett villaområde i nära anslutning till ett mer socialt utsatt bostadsområde.

– Min far bor nere vid den skola som vi vill att vår dotter ska gå på, så vi har gått så långt att vi funderat på att skriva henne där. För då kommer hon till den skolan vi vill ha, säger mamman.

Vad är det du är orolig för?

– Att hon inte ska få den hjälpen hon behöver, eftersom de har så många andra elever som behöver, ja som inte förstår svenska ordentligt kanske bland annat, som tar upp mycket tid av lärarna.

Lärare vid Ramnerödskolan i Uddevalla, säger att allt fler föräldrar som bor mer centralt, och i mer välställda områden, väljer bort deras skola. Och att de är oroliga för en ökad segregering även mellan svenskfödda och elever med invandrarbakgrund.

Så här säger två elever vid skolan.

– Om svenskar går här så blir det bättre språk och så. Invandrare lär sig att snacka bra svenska och så.

– Det är ju alltid några som pratar fin och bra svenska, och man lär sig av dem man umgås med.

 Varför är det viktigt att prata "fin och bra" svenska?

 – Speciellt när man ska skaffa jobb. Man kan inte komma in med ett slangspråk i ett kontor och bara skaffa jobb.

 En förälder i Uddevalla som valt att inte flytta sitt barn är Sofie Olofsson.

 – Alla svenska barn kan inte välja bort en skola bara för att det är många invandrarbarn där. Jag tycker själv att det bara är berikande. Och jag tycker att valmöjligheten är bra, men det finns också nackdelar med det och det är just att man väljer bort och inte alltid till, säger Sofie Olofsson.