Avgiften till kärnavfallsfonden kan behöva femfaldigas för att räcka till

2:01 min

Den svenska kärnkraftindustrin kan behöva betala fem gånger så mycket pengar som den gör idag för att stå för kärnkraftens framtida avvecklingskostnader. Det visar beräkningar som Vetenskapsradion låtit göra. Och med en avgift som verkligen skulle täcka kärnkraftens slutnota, då riskerar flera svenska reaktorer att bli olönsamma.

När alla våra elgrunkor rasslar och far, så kommer drygt var tredje kilowattimme el som då förbrukas i Sverige från kärnkraften, el som anses billig att tillverka, men jämfört med andra energislag så har kärnkraften en stor del av sin kostnad kvar när reaktorerna tjänat ut. Det handlar om att på ett strålsäkert sätt riva kärnkraftverken, bygga slutförvar och förpacka avfallet. För att stå för sina kommande kostnader så betalar kärnkraftsbolagen en avgift om 2 öre på varje kilowattimme producerad el till den så kallade kärnavfallsfonden, men den här avgiften kan behöva höjas kraftigt för att pengarna ska räcka.

– Om man håller kvar dagens avgiftsnivå så kommer inte pengarna att räcka. För att få balans så skulle man behöva höja avgiften rätt påtagligt, säger Peter Stoltz, ekonom på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Dagens 2 öre per kilowattimme är baserad på klart större elproduktion än vad kärnkraften idag faktiskt ger, vilket betyder att för lite pengar kommer in. Vetenskapsradion lät Strålsäkerhetsmyndighetens ekonomer räkna på hur hög avgiften skulle behöva vara med den verkliga elproduktionen och då skulle det krävas en avgift på 7 öre. Om kostnaderna för rivning och slutförvar skulle öka, som vi tidigare rapporterat att flera experter tror, så kan det krävas en avgift som är minst fem gånger så hög som idag, alltså 10 öre per kilowattimme, eller drygt 6 miljarder kronor om året, i avgift för kärnkraften. Men avgifter till fonden i storleksordningen 10 öre skulle bli en mycket stor belastning för kärnkraften, anser Göran Hult på Fortum, som bland annat äger hälften av kärnkraftverket Oskarshamn.

-- Det kan vara så att vi inte tjänar pengar på verksamheten men stänger vi ner så får vi kostnaderna iallafall och förlorar väldigt mycket pengar på det, säger Göran Holt, forsknings- och utvecklingschef på Fortum.