Skåne

Sjukhusomflyttning överklagas

Nu överklagas beslutet att flytta runt verksamheter mellan de skånska sjukhusen. Ingrid Lennerwald (S) anser att vårdproduktionsutskottet överskridit sina befogenheter.

Region Skånes vårdproduktionsutskott fastställde den 15 februari 2013 förvaltningsuppdrag och budget 2013 innehållande stora strukturförändringar inom den skånska hälso- och sjukvården.

Ingrid Lennerwlad är 2:e vice ordförande för Vårdproduktionsberedningen och överklagar beslutet till Förvaltningsrätten. Hon anser att det är ett beslut som bara regionfullmäktige kan ta. 

Lennerwald vill att Förvaltningsrätten upphäver beslutet.