"Puutheeliset rytinit ja resyrsit kuvvaavat tämän toelisuuen niinku suuliset kertomukset"

Silloin ko mie otin ajokortin 1900-luvun lopusta niin met opima ette 600 ihmistä kuoli trafikissä
joka vuosi. Viimi vuona kuoli 296 trafikionnettomuuessa. Joka vuosi isot satsaukset oon laitettu
trafikiturvalisuutheen ja se ei ole rahasta kiini koska joka säästetty elämä säästä 19 miljoona kr
valtiole. Tämän oon Myndigheten för samhällskydd och beredskap räknäny ulos. Se oon räknäny
kostatukset vahingosta, pelastamisesta ja kansa verorahoista jokka ei tule sisäle jos joku kuolee.

Samoja säästämisiä ei mene räknätä jos ihmisellä oon psyykkiset ongelmat. 2011 teki 1378 ihmistä
ittemurhaan, ja aattele kunka paljon rahhaa tämä olis säästäny jos olis ollu hyvä psykiatrinen hoito.
Puutheeliset rytinit ja resyrsit kuvvaavat tämän toelisuuen niinku suuliset kertomukset. Justhiin
tähhään branshiin olis vähän trafikiturvalisuusrahhaa luultavasti antanu loistavia tuloksia. Mutta
ikävä kyllä, jokku elämät oon tyyhriimät ko toiset. Miksikhään se oon sillä laila?

Minä luin artikkelin DN:ssä joka kerto ette tavalinen rikolisen ilkityöt saattavat maksaa 50-75
miljoona kr elinaikana. Jos met satsaisimma lissää rahhaa ette parantaa psykiatrista vointia
yhtheiskunnassa niin met piiain saattasimmaa nähjä laskevan määrän ittemurhia mutta kansa
sitä psyykkistä kärsimistä nuorila ihmisillä. Ja jos met saatama pelastaa jonku nuorien ihmisen
huuhmeista ja rikolisuuesta niin siinä menis kansa säästä rahhaa. Tulos näistä satsauksista oon
varmasti vaikea mitata ja sitä paitti se oon vaikea päättää minkälaiset projektit auttavat. Mutta
politiikkerillä ja tutkijoila oon varmasti monta hyvvää ajatusta millä laila met saattasimma saaja
terhveemän yhtheiskunnan. Samala met saisima rahat takashiin tuplasti siinäki mielessä ette met
säästäsimmä kostanuksia jokka meilä tänä päivänä oon aivan ympäri meät ja jokka met ilman muuta hyväksymmä.
/Simon