Kompromiss om fisket - besvikelse för Sverige

2:35 min

Sveriges regering blev överkörd i nattens fiskeförhandlingar i Bryssel. Sverige ville ha betydligt tuffare EU-regler mot så kallat utkast av fisk, men Irlands fiskeminister, Simon Coveney, säger att kompromissen tidigt i morse blev bättre än vad han hade vågat tro.

– Glädjande nog fick vi ett resultat som var bättre än vad jag hade vågat tro på. Det innebär ett införande av ett tvång att landa all fisk, alltså ett utkastförbud, med mycket få undantag.

Precis i slutet av fiskeministrarnas nattmangling här i Bryssel ströks förslag om att helt undanta flera fiskarter från utkastförbudet.

Däremot innebär överenskommelsen tidigt i morse att det fortsatt ska vara tillåtet att dumpa 7-9 procent av de oönskade bifångsterna.

Dessutom senareläggs införandet av utkastförbudet med i genomsnitt ett år. Det här gjorde att Sverige, som det enda av EU:s 27 medlemsländer, röstade nej till kompromissen.

– Jag är mycket missnöjd av skälet att detta inte är bra för vare sig fisken i havet eller de fiskare som har till uppgift att fiska fisken i havet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandssson.

– Min bedömning är att de utkast som är med fisket i dag kommer fortsätta på ungefär samma sätt rätt många år framöver.

I dag bedöms 23 procent av all fisk som fångas i Europa bli dumpad tillbaka i havet, trots att den är fullt ätbar.

Enligt Eskil Erlandsson hade det varit betydligt enklare att kontrollera ett totalt utkastförbud än ett där det är tillåtet att dumpa 7-9 procent av fisken. Inför nattens fiskeförhandlingar stod länder som Danmark och Storbritannien för en liknande linje som Sverige, och Eskil Erlandsson är nu besviken på sina kollegor.

– De vek ju ner sig för de starka fiskeintressen och de många fiskare som finns framför allt i den sydliga delen av Europa.

Med nuvarande fisketryck riskerar uppåt 90 procent av Europas kommersiella fiskebestånd att kollapsa inom tio år.

EU-parlamentet röstade den 6 februari, med oväntat stor majoritet, igenom en betydligt snabbare och mer genomgripande förändring av fisket i Europa än det som EU-länderna i ministerrådet nu har enats om.

Nu väntar tuffa slutförhandlingar mellan parlament och ministerråd. Förhoppningen är att de till sommaren ska kunna fatta ett slutligt beslut om EU:s framtida fiskepolitik.