Flyktingbarn kan få söka asyl i senaste landet

1:58 min

Generaladvokaten i EU-domstolen menar att det strider mot "barnets bästa" att skicka tillbaka ensamkommande flyktingbarn till det första landet de anländer till. Han anser att det istället ska vara landet dit barnet senast kommit som ska pröva asylansökan.

Förslaget från generaladvokaten Pedro Cruz Villalón i EU-domstolen skulle innebära att hundratats ensamkommande flyktingbarn får stanna i Sverige och få sin ansökan prövad här. På Migrationsverket ser man med oro på ett sådant domslut.

– Vi ifrågasätter om det nödvändigtvis är barnets bästa att få sin ansökan prövad i det senaste landet. Det kan leda till att barnen uppmuntras åka från ena landet till det andra. Det kan vara till nackdel för barnet bästa att fatta det här beslutet, säger Therese Lindström, chef för Dublinenheten.

Målet i EU-domstolen gäller tre ensamkommande flyktingbarn som sökt asyl i Storbritannien och som enligt EU:s så kallade Dublinförordning skulle skickas tillbaka till det första asyllandet, i det ena fallet Italien, i det andra Nederländerna.

Men nu föreslår alltså generaladvokaten vid EU-diomstolen Pedro Cruz Villalón att det är Storbritannien som ska pröva deras asylansökningar.

Sverige är det land i EU som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn, över 3500 förra året. Av de fall som avgjordes var 328 så kallade Dublinfall, vilket innebär att de inte får sin sak prövad i Sverige. De skickades tillbaka till det första landet de kom till i EU och sökte asyl. Ungefär hälften av dem har lämnat Sverige, de flesta har skickats till Italien.

I höstas fick överföringarna till just Italien stor uppmärksamhet i media då 15-årige Ali från Afghanistan som skulle skickas dit mådde så dåligt att han blev inlagt på barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö.

Han hade då vid ett tillfälle sytt ihop sin mun och flera gånger försökt ta sitt liv. Han fick senare stanna i Sverige och ska få sin ansökan prövad här.

När Dublinförordningen omförhandlades förra året drev Europaparlamentet på för att ändra reglerna och undanta ensamkommande flyktingbarn från regeln om första asylland.

Den svenska Europaparlamentarikern Cecilia Wikström från Folkpartiet, var EU-parlamentets förhandlare, och hon är glad över generaladvokatens utlåtande.

– Jag kämpade väldigt långt för att vi skulle kunna göra de här undantagen för de här ensamkommande flyktingbarnen och jag förlorade det. Jag tycker det är djupt ovärdigt den europeiskaunionen att vi ska frakta barn som kollin kors och tvärs över våra medlemsländers gränser, säger Cecilia Wikström EU-parlamentariker för folkpartiet.