PSYKIATRI

Förändringar inom BUP Järva oroar föräldrar och anställda

1:39 min

Det finns oro för att patienterna ska påverkas negativt när ett nytt vårdföretag tar över BUP Järva, barn- och ungdomspsykiatrin i nordvästra Stockholm. Det nya företaget Prima Barn AB, som tar över första maj, har klargjort att de ska ha egen personal, de tänker inte låta någon av de nuvarande anställda jobba kvar.

Caridad, mamma till en sexårig pojke med flera olika diagnoser är mycket orolig för hur det kommer påverka behandlingen av hennes barn:

 – För att han har ADHD får han en medicin, där man rekommenderar att den används i samband med annan behandling, till exempel terapi. Han har terapi på BUP Järva nu, men med den nya ledningen kommer hans terapeut att få gå, säger Caridad.

– Det som oroar mej är om min son i så fall kommer återuppta ett självskadebeteende han har haft tidigare. Det har varit helt fruktansvärt, han har slagit sig själv, tagit grepp om sin egen hals, rivit sig och gjort sig själv väldigt illa, berättar hans mamma för P4 Radio Stockholm.

De nya entreprenörerna, Prima Barn AB, har i upphandlingen gjort klart att man bara vill ha sin egen personal. Primas modell som landstinget ser mycket positivt på - består av fler läkare och sjuksköterskor, men färre socionomer, psykologer och kuratorer är vad som jobbar på BUP idag.

En mer medicinsk inriktning blir det alltså - och som av en händelse högre ersättning från landstinget.

Däremot är Prima inte lika alls intresserade av de delar av verksamheten man inte får ersättning för - som kontakter med socialtjänsten, skolkuratorer och andra delar av samhället som BUP Järva jobbat länge med.

Psykologen Susanna Alevid på BUP Järva är en av dem som inte kommer jobba vidare - hon är orolig för att patienterna nu ska hamnar i ett tomrum mellan olika former av vård och behandling.

– I värsta fall kan det ju leda till att man missar saker, att patienter inte får den akuta viktiga vård och att barn far illa av det här. Det vore hemskt om det blev så, säger Susanna Alevid till P4 Radio Stockholm.