MP: För låg avgift för kärnkraftsavveckling

2:15 min

Miljöpartiet kritiserar att regeringen inte har höjt kärnkraftsbolagens avgift till den fond som ska betala avvecklingen av kärnkraft i framtiden tillräckligt mycket. Avgiften har satts lägre än vad Strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit med tanke på kostnadsutvecklingen, och Miljöpartiets energipolitiske talesperson Lise Nordin hade velat se en högre avgift.

– Miljöpartiet har i riksdagen föreslagit att kärnavfallsavgiften ska spegla den verkliga kostnaden för kärnkraftens avfall. Eftersom alternativet är att svenska folket får betala kostnaden, även de som i dag har ett elavtal med bara förnybar energi, säger Lise Nordin, Miljöpartiet.

Kärnavfallsfonden ska betala hanteringen av kärnkraftverkens avfall, och så småningom finansiera den kostsamma rivningen av kärnkraftverken. Regeringen beslutar för tre år i taget hur stor avgift som kärnkraftsbolagen ska betala, grundat på beräkningar från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vetenskapsradions granskning av kärnavfallsfonden visar, att regeringar av olika färg oftast beslutat om en lägre avgift än Strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit. Det har skett i 17 fall av totalt 29 beslut sedan 1982.  Inte i något fall har regeringen satt en högre avgift.

Under de senaste åtta åren så skulle fonden ha fått in 1,4 miljarder kronor mer, om regeringen beslutat de avgiftsnivåer som strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit. Pengar som nu saknas.

Avgiften, i dag två öre per levererad kilowattimme el, skulle behöva höjas flera gånger om för att pengarna ska räcka, visar beräkningar Vetenskapsradion låtit göra.

Miljöminister Lena Ek säger att regeringen i vintras fördubblade avgiften till fonden, och hon hänvisar till att en utredning nu granskar kärnkraftskostnaderna.

– Jag håller helt med Lise Nordin om att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader, och det har också regeringen sagt. Och det är anledningen till att vi har dubblat avgiften, att vi har det här uppdraget, som ska komma tillbaka den 31 maj. Det är också anledningen till att vi tittar på försäkringskostnader, säkerheten, vilka säkerhetssystem som behöver läggas till och att industrin också ska stå för det. Jag tycker nog att vi lugnt och metodiskt går igenom den här frågan, säger miljöminister Lena Ek.

Kärnkraftsföretagen vet att stora kostnader väntar under lång tid efter att kraftverken slutat leverera el. Men just nu vill inte Vattenfalls chef för kärnkraft, Torbjörn Wahlborg ha någon höjd avgift.

– De avgifter vi ser i dag ser rimliga ut. Vi har ingen anledning att ifrågasätta det för tillfället. Enligt systemet ska de här analyseras vart tredje år, och kommer man fram till att det blir dyrare, då ska avgifterna successivt höjas, säger Torbjörn Wahlborg, på Vattenfall.