Klimatsmart växthus ger "året-runt tomater" i norr

2:10 min

Odling av grönsaker i svenska växthus har blivit allt miljövänligare. Sedan år 2000 har allt fler odlare gått över till att värma sina växthus med förnybar energi. I vinter har den första svenska växthusodlaren börjat med "året-runt tomater".

– Jo, jag har hållit på i 27 år men då har jag hållit på med annat på vintern, skogsbruk till exempel. Men nu kan jag ju hålla på med det här hela tiden. Det är lite enklare om man har en grej som man koncentrerar sig på, säger Roger Nilsson i Norrbotten strax söder om Polcirkeln.

Det är 45 grader varmare här inne jämfört utanför växthusväggarna i den bitande vintern norr om Överkalix.

I taket lyser de 600 "minisolarna", högwattslamporna, så starkt att man måste kisa.

– Det är ju inte lika mycket som solen på våren men det måste vara det här ljuset om det ska orka växa. Så vi får ju en väldigt hög skörd. För vi har ju aldrig någon mulen dag, säger Roger Nilsson.

Elen som behövs kommer från vattenkraften och växthuset värms upp med en flispanna, berättar Roger.

Svenska växthusodlare blivit allt mer klimatvänliga. Sett till odlad yta så går det åt färre kilowattimmar i växthusen idag för att få fram gurkor och tomater jämfört med för tio år sedan,  visar Jordbruksverkets genomgång.

Dessutom har fler gått över till att värma upp sina anläggningar med förnyelsebar energi, förklarar Katarina Johansson på Jordbruksverket.

– Man byter ut oljan mot förnybar energi. I första hand så ersätter man den pellets eller flis eller liknande, säger Katarina Johannson.

År 2000 stod fossila bränslen för 77 procent av den totala energiförbrukningen i växthusen. 2011 hade siffran sjunkit till 43 procent. Den främsta förklaringen är framförallt på dyrare olja, enligt Katarina Johansson.

Enligt Jordbruksverkets senaste statistik finns det omkring 600 växthusodlare i Sverige. Till skillnad från Roger Nilsson i Norrbotten nöjer sig många med att förlänga hösten och tidigarelägger våren med sina växthus.

Men vilka tomater och gurkor är då mest klimatsmarta? Importerade spanska och holländska eller  svenska växthusodlade?

Jordbruksverket skrev i en rapport 2011 att det är svårt att dra några generella slutsatser om det eftersom förutsättningarna mellan odlarna och länderna skiljer sig för mycket åt.