JO-kritik mot nämnd i Surahammar

Justitieombudsmannen kritiserar socialnämnden i Surahammar för att inte ha gjort tillräckligt för barn som riskerar att fara illa.
Anmälan mot nämnden kom från två poliser som ansåg att barnen i en flerbarnsfamilj levde i misär, i en smutsig miljö, där de inte var trygga. Poliserna tyckte att de sociala myndigheterna inte gjort tillräckligt för att hjälpa barnen.
Justiteombudsmannen skriver i sitt utlåtande att hon är förvånad över att socialnämnden inte gjort utredningar om hur alla barnen i familjen mår. JO ser också med visst allvar på bristerna i nämndens handläggning. Även Individ- och familjenämnden i Västerås Stad anmäldes för att inte ha gjort tillräckligt för familjen, men JO riktar ingen kritik mot nämnden.