Odling i höghus kan ge mat till stadsbor

1:48 min

Världens befolkning växer och allt fler bor i städer. Och därmed väcks frågan hos många forskare om hur de växande städernas människor ska förses med mat. En lösning som det talas om är att odla på höjden, i städerna.

Två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2030, enligt siffror från FN. Det kan leda till brist på färskvaror och ökade trafikproblem, när varorna ska transporteras.

Därför arbetar forskare och företag sedan några år tillbaka med att utveckla metoder för växthusodling på höjden - i höghus.

Ett sådant hus, minst 40 meter högt, planeras just nu i Linköping. Meningen är att ena delen av huset ska vara växthus och andra delen, på norrsidan, kontor eller hotell.

För att få tillräckligt med ljus åker växterna nerifrån och upp i huset, och tillbaka ner igen, på ett transportband. Allt är automatiskt och plantering och skörd sker på samma ställe.

Företaget Plantagon, som utvecklat tekniken, räknar med att odlingen kan ge 4 ggr mer grönsaker per markkvadratmeter än ett vanligt växthus.

Försök med höghusväxthus pågår också i Singapore, och i Chicago i USA odlar en entreprenör sedan tre år tillbaka grönsaker och fisk i ett tre våningar högt växthus inrymt i ett gammalt köttrökeri.

I New York, där forskaren Dickson Despommier bor, finns inte något höghusväxthus än. Men enligt honom skulle det gå att odla mat till hela stadens befolkning i 160 stycken 30-våningars skyskrapor.

Det grundar sig på Nasas beräkning att det behövs 10 kvadratmeter odlingsyta för att föda en människa.