Pris för Parkinsonvård


Parkinsonförbundet har utsett landstinget i Halland till Årets  landsting vad det gäller vård av patienter med Parkinsons sjukdom.
Förbundet vill uppmärksamma det goda samarbetet mellan vårdcentraler, neurologer och Parkinsonteam i Halland, som leder till tidig diagnos och god omvårdnad.