Evabritt Selén, Lisa Österlund och Margareta Odenman

Vi är bibliotekarier och arbetar på Sveriges Radios Musikbibliotek. Biblioteket är en resurs för alla de tre public service-bolagen det vill säga Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Evabritt Selén, Lisa Österlund och Margareta Odenman är musikbibliotekarier. Musikbiblioteket har bland annat hand om noterna till Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Dessutom används vi som faktabank av de program som så behöver.

En vanlig dag på jobbet går vi igenom nyinkomna tidskrifter, katalogiserar intressanta artiklar, besvarar frågor under jourpass i informationsdisken, katalogiserar böcker och noter.

När vi letar fram bakgrundsmaterial till Klassisk morgon söker vi både i våra stora samlingar och på internet. Ibland kan vi genom en artikel om ny forskning hitta en ny vinkel även på äldre musikstycken; ett brev eller ett citat i en biografi kan säga något om tiden när verket skrevs. Ibland finns informationen i texthäftet till skivan eller på någon hemsida.