Sundsvall

Ny skateboardpark i centrala Sundsvall

1:22 min

För ungdomarna i Sundsvalls största ungdomsföreningen är det en glädjens tid. Mitt i vintern har kommun börjat röja för bygget av en ny skatepark, i centrala stan.

Lars-Ove Johansson, ungdoms och fritidschef, berättade att projektet kostar ungefär 5,5 miljoner kronor.

– Bakgrunden är att vi har Sundsvalls största ungdomsförening för skatebord BMX, och vi ska bygga en utomhusläggning som kostar ungefär 5 och halv miljon, säger han

Arbetet har börjat med att göra plats för en skatepark längs ån, mellan SCA-huset och Teliahuset.

Det är ungefär 150 stycken aktiva ungdomar i skateboardklubben, som redan har en inomhushall.

Parken för skateboard och BMX kommer bara att kunna användas på sommaren. Lars-Ove Johansson hoppas den ska vara färdig till hösten.

-- Den beräknas vara klart i mitten av september, och vi får bara aktiviter längs hela ån, från centrum upp till badet, säger han.

Det är en trend bland kommuner i Sverige att skateparker läggs centralt, precis som i Sundsvall.

Och många ungdomar tycker att det är bra att dom får mer att göra och att kommunen satsar mer pengar på ungdomar i kommunen.

– Jag har inte åkt skateboard och det är intressant att åka, säger Amrat Muhammad

– Jag tycker det ganska bra faktiskt att man har mer att göra eller ungdomarna mer att göra i Sundsvall, säger Therese Olgarsson

– Det är bra att man satsas på ungdomarna och det är en stor fråga så jag tycker att det bra, säger Torun Zetterberg Andersson.