Äldre piggare än vad man trott

Många av de gamla människorna i Jönköping, som bor kvar i sitt hem, är så pigga och friska att de inte behöver någon hjälp från samhället.
En ny undersökning som Jönköpings kommun och Landstinget har gjort visar att fler äldre än vad man tidigare trott är mycket aktiva och pigga. Socialdistrikt centrum och Rosenlunds primärvårdsområde fick 1999 pengar av regeringen för att genomföra projektet som heter "Förebyggande hembesök hos äldre". I projektet har omkring 200 personer på Rosenlund, Liljeholmen och Tenhults landsbygd fått hembesök. Det handlar om människor som är över 80 år och bor kvar i sitt hem. De har fått svara på frågor om sin hälsa och sin vardag, men också fått information om vilken hjälp som finns om de skulle behöva den. Svaren, som nu har sammanställts, visar att de flesta är mycket nöjda med sin tillvaro, få känner sig ensamma och hela 97 procent jobbar i trädgården eller utför annan lätt motion varje dag.