Erasteel Kloster högskoleutbildar personal

Företaget Erasteel Kloster vill ha fler högskoleutbildade anställda. De erbjuder nu 15 anställda, i bland annat Söderfors, att läsa ämnen inom företagets verksamhetsområden på högskolan samtidigt som de bland annat behåller sjuttio procent av lönen. Två anställda ska redan ha påbörjat sina studier.